“Katyń…ocalić od zapomnienia” – uroczyste obchody w Boglewicach

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. żołnierze 1.Ośrodka Radioelektronicznego wzięli udział w uroczystości patriotyczno – religijnej pod hasłem “Katyń…ocalić od zapomnienia”, która odbyła się w Boglewicach.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, delegacja 1.ORel. wraz z pocztem sztandarowym, młodzież szkolna oraz społeczność Boglewic. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej odprawiona w Kościele Przemienienia Pańskiego. Po Mszy złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą pochodzącego z Boglewic ppor. Stanisława Mikołajczyka, który został stracony w Katyniu.

Następnie odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem żołnierzy 1.ORel. Po odczytaniu Apelu Pamięci przez mjr. Piotra Struskiego i oddaniu salwy honorowej ku czci bohaterów Zbrodni Katyńskiej, złożono kwiaty i zapalono symboliczny znicz pod “Dębem Pamięci” upamiętniającym ppor. Stanisława Mikołajczyka.

Tekst: Magdalena Sitarek
Zdjęcia: Dariusz Stankiewicz