KANONICZNE OBJĘCIE URZĘDU PROBOSZCZA PARAFII WOJSKOWEJ

Decyzją ks. bpa Józefa Guzdka – Biskupa Polowego Wojska Polskiego, ks. mjr Łukasz Józef Hubacz został z dn. 21. 04. 2021 r. powołany na urząd proboszcza Parafii Wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa w Radomiu, kapelana Garnizonu Radom i Grójec oraz kapelana Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Radom.

Dnia 25 kwietnia w kościele garnizonowym w Radomiu, podczas Mszy świętej nastąpiło uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza, podczas którego nominat złożył przysięgę oraz publicznie wypowiedział formułę wyznania wiary. Instalacji kanonicznej dokonał Dziekan Sił Powietrznych ks. prał. płk Janusz Radzik, wręczając nowemu proboszczowi symboliczne klucze do parafii i powierzając pieczę nad całą wspólnotą.

Nowego kapelana przywitali m.in.–  Sekretarz Stanu w MON Pan Minister Wojciech Skurkiewicz, Zastępca Dyrektora w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Pan Paweł Dycht, Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. Maciej Siemiński, dowódcy innych jednostek oraz komendanci.

Podczas Eucharystii nowy proboszcz udzielił we wspólnocie Kościoła garnizonowego, po raz pierwszy w tej parafii sakrament chrztu św. dwojgu dzieciom.

Tekst i fotografia: Anna Kuna