Jubileusz 55 – lecia święceń kapłańskich ks. kan. płk Mariana Kmiecikowskiego

W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła jubileusz  55 – lecia święceń kapłańskich przeżywał ks. kan. płk Marian Kmiecikowski, który od wielu lat pomaga duszpastersko w naszej Parafii Wojskowej.