Instrukcja dotycząca obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum w czasie epidemii

Mając na uwadze Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów W czasie Covid-19, z 19 marca br. oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach, z 21 marca br., biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję Księżom Kapelanom niniejszą instrukcję dotyczącą obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum na czas epidemii.
Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji z powodu pandemii. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. 
Polecam Księżom Kapelanom, aby sprawowali misteria Triduum Sacrum bez  udziału ludu Bożego. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane. W związku z tym nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu. Zachęcam usilnie wiernych do uczestnictwa w Triduum Paschalnym za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii Świętej. Przedłużając, aż do odwołania, dyspensę z dnia 12 marca br. (L.dz. 245/CD/2020), tym samym zwolniłem wiernych Ordynariatu Polowego z obowiązku udziału we Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 
W związku ze stanem epidemii w naszym kraju przypominam o konieczności przestrzegania aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych (na chwilę wydania niniejszej Instrukcji, do dnia 11 kwietnia br., jest to 5 osób, nie licząc celebransów).

Niedziela Palmowa
Liturgię Mszy Świętej Niedzieli Palmowej należy rozpocząć krótkim wejściem z zakrystii do prezbiterium. Z ambony można odczytać Ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, a następnie odmówić modlitwę poświęcenia palm, bez pokropienia wodą święconą. Nie należy celebrować procesji z palmami. 

Wielki Czwartek


W czasie sprawowania Mszy Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd umywania nóg. Na zakończenie liturgii polecam odśpiewanie Suplikacji. Nie przygotowujemy tradycyjnej „ciemnicy”, zaś Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w Tabernakulum. Zgodnie z rubrykami Mszału Rzymskiego, po zakończeniu celebracji, należy obnażyć ołtarz. 
Według wskazań Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjątkowo udziela się wszystkim księżom możliwości odprawienia Mszy Świętej w tym dniu „w odpowiednim miejscu, bez udziału wiernych”.

Wielki Piątek

Sprawowanie Liturgii Wielkiego Piątku Męki Pańskiej rozpoczyna się krótkim wejściem do prezbiterium. Zgodnie z zaleceniem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów polecam, aby w modlitwie powszechnej, jako przedostatnie, dołączyć następujące wezwanie (w załączniku tekst i nuty): 

Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego o uwolnienie od wszelkich nieszczęść i zatrzymanie epidemii, aby ochronił nas przed strachem, uleczył naszych chorych, pocieszył ich rodziny, dał mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, a życie wieczne naszym zmarłym. 

Wszechmogący i miłosierny Boże, + spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata * zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. + Prosimy nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od zła wszelkiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

W drugiej część Liturgii Wielkiego Piątku należy użyć pierwszej formy ukazania Krzyża. Po Jego odsłonięciu, kapłan stojąc przed ołtarzem, podnosi Krzyż i oddaje mu cześć. Polecam wówczas odśpiewanie Suplikacji. Po zakończonej adoracji Krzyż należy przenieść w wyznaczone miejsce i – jeśli to możliwe – ustawić Go pionowo. Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej KEP z 12 marca br., cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklękniecie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
W związku z zaistniałą sytuacją polecam, aby w tym roku nie przygotowywać tradycyjnego Grobu Pańskiego. Zachęcam, aby – jeśli to możliwe – jedynie umieścić figurę Chrystusa przed ołtarzem głównym. W kościołach, w których zaplanowano transmisję online można na ten czas wystawić do adoracji Najświętszy Sakrament, nakryty białym welonem, ustawiony na mensie ołtarza. 

Wielka Sobota

W związku z trwającą epidemią, należy zachęcić wiernych do modlitwy w gronie najbliższej rodziny.  
W Wielką Sobotę zakazuję organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego, zachęcam wiernych do odmówienia w domu modlitwy przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku, który zalecam umieścić na stronach parafialnych. 

Wigilia Paschalna 

Liturgię Wigilii Paschalnej należy rozpocząć krótkim wejściem do prezbiterium.
Polecam, aby na początku Wigilii, w czasie Liturgii Światła, pominąć rozpalenie ogniska, a tylko przy ołtarzu poświęcić płonący znicz. Następnie należy przygotować Paschał, ustawiając go przy ambonie i przejść do śpiewu Orędzia Wielkanocnego. W czasie Liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, bez zapalania świec i pokropienia, opuszczamy Litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej i chrzest. 
Nakazuję, aby zrezygnować z procesji rezurekcyjnej. Liturgię kończy uroczyste błogosławieństwo.


                                              + Józef Guzdek
                                            Biskup Polowy Wojska Polskiego