Informacja dla Parafian i osób związanych z naszą Parafią Wojskową

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 20 kwietnia br. 
w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. 

W związku z powyższym w Kościele Garnizonowym w Radomiu w trakcie sprawowania kultu religijnego, może uczestniczyć do 35 osób nie licząc osób sprawujących kult religijny.

Zgodnie z przepisami państwowymi, wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Dotyczy to również osób usługujących przy ołtarzu. Według przepisów państwowych z tego obowiązku zwolniony jest duchowny sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.