DYSPENSA BISKUPA POLOWEGO OD ZACHOWANIA WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH

Wierni Ordynariatu Polowego, mogą skorzystać z dyspensy biskupa polowego Józefa Guzdka, od zachowania w dniu 1 maja br. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.Dyspensa

Dla dobra duchowego wiernych Ordynariatu Polowego, ze względu na wspomnienie św. Józefa Robotnika, na mocy kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego niniejszym udzielam wszystkim wiernym Ordynariatu Polowego w Polsce dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych, wynikającego z kan. 1251 KPK, w piątek 1 maja 2020 r.

Wszystkich, którzy w tym dniu trwać będą w świątecznej atmosferze, polecam opiece św. Józefa.

Z pasterskim błogosławieństwem,
bp Józef Guzdek