APEL BISKUPA POLOWEGO JÓZEFA GUZDKA Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DNIA ZADUSZNEGO

Przesłanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Biskup Polowy zachęcił do troski o mogiły żołnierzy i tych, którzy poświęcili swe życie w służbie Ojczyzny jak też do zyskiwania odpustów za zmarłych oraz bezpiecznego nawiedzania cmentarzy.

Czcigodni Księża Kapelani,
Drodzy Żołnierze i Funkcjonariusze Służb Mundurowych,
Szanowni Pracownicy Wojska i Służb Mundurowych,

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czas szczególnej modlitwy za zmarłych z naszych rodzin,  poległych w obronie Ojczyzny i tych, którzy pełnili służbę na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. 

Zwracam się z gorącą prośbą do kapelanów, aby we współpracy z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami służb mundurowych zadbali o mogiły żołnierzy i tych, którzy poświęcili swe życie w służbie Ojczyzny. 

W tym roku ze względu na trudny czas pandemii wskazane będzie rozłożyć w czasie prace przy porządkowaniu grobów. Nie zostawiajmy tych czynności na ostatnie dni, kiedy na nekropoliach i cmentarzach będzie coraz więcej ludzi. Pamiętajmy o tym, abyśmy podejmując szlachetny czyn troski o pamięć o poległych i zmarłych nie przyczynili się do zwiększenia zachorowań. 

Pamiętajmy także o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych, po wypełnieniu przepisanych prawem  warunków oraz modlitewne nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada, a nie tylko w samą uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny. Aby zachować zasady sanitarne i uniknąć tłumów, warto przedłużyć na cały miesiąc listopad modlitwy za zmarłych, zarówno podczas nabożeństw wypominkowych w świątyniach, jak i w czasie nawiedzania cmentarzy. Usilnie proszę wszystkich, których Opatrzność powierzyła mojej pieczy: żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodziny o to, abyśmy w tym roku szczególnego zagrożenia przez pandemię jeszcze bardziej odkryli wartość indywidualnej i rodzinnej modlitwy za zmarłych. 

W tej modlitwie za zmarłych będę się łączył duchowo z Wami szczególnie w pierwszych dniach listopada. W środę 4 listopada br. w katedrze polowej Wojska Polskiego o godz. 18.00 będę przewodniczył Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników wojska zmarłych w ostatnim roku. 

Niech ten czas zadumy i refleksji nad przemijaniem pozwoli nam odkryć wartość teraźniejszości. Jest ona nie tylko nam dana, ale także zadana, abyśmy wypełnili ją szlachetnymi czynami w służbie Bogu i Ojczyźnie, z nadzieją zbliżając się do bram wieczności. 

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Józef Guzdek
 Biskup Polowy Wojska Polskiego

L.dz. PE/508/2020

Warszawa, 19 października 2020 r.