8 Rocznica Powstania Koła nr 45 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Radomiu

W dniu 14 stycznia br. weterani, sympatycy oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. z okazji 8 rocznicy powstania radomskiego koła, która odbyła się w Kościele Garnizonowym w Radomiu. Mszy św. przewodniczył proboszcz Parafii Wojskowej ks. mjr Kryspin Rak. Po Mszy św. uczestnicy rocznicowych obchodów oddali cześć wszystkim poległym w działaniach poza granicami państwa.