230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Konstytucję 3 Maja. Była ona pierwszą w Europie,
a drugą na świecie zaraz po amerykańskiej.

     W tym roku w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, podobnie jak rok temu, obchody
w Garnizonie Radom miały dużo skromniejszy charakter. W samo południe w naszym kościele została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Homilię wygłosił kapelan Garnizonu Radom ks. mjr Łukasz Józef Hubacz.

     W uroczystościach udział wzięli: Sekretarz Stanu w MON Pan Wojciech Skurkiewicz,  zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Pan Paweł Dycht, Dowódca Garnizonu Radom płk pil. Maciej Siemiński, parlamentarzyści ziemi radomskiej, władze samorządowe, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych,  stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych.

     Po zakończeniu mszy poszczególne delegacje złożyły kwiaty na  płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

   

Tekst i zdjęcia: Anna Kuna