227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji

227 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Konstytucję 3 Maja. Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie zaraz po amerykańskiej.

Obchody rocznicowe w Radomiu rozpoczęły się o godzinie 13.00 w Kościele Garnizonowym. Podczas mszy świętej homilię wygłosił ks. bp Henryk TOMASIK – ordynariusz Diecezji Radomskiej, mszę koncelebrowali: ks. prał. Edward PONIEWIERSKI, ks. dr Tomasz HERC, ks. mjr Kryspin RAK oraz ks. kan. Mirosław DRAGIEL. Gospodarzami obchodów rocznicowych byli Dowódca 42. BLSz i Prezydent Miasta Radomia, reprezentowani przez Szefa Sztabu 42. BLSz ppłk. Roberta CZUBAKA oraz wiceprezydenta Radomia Konrada FRYSZTAKA.
W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści ziemi radomskiej, władze samorządowe, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, harcerze,  kombatanci, młodzież radomskich szkół oraz licznie zebrana społeczność radomska.

Po mszy świętej nastąpiło złożenie meldunku wiceministrowi Obrony Narodowej Wojciechowi SKURKIEWICZOWI, odegrano hymn, a na maszt wciągnięto flagę państwową. Rocznicowe obchody były także okazją do odznaczenia żołnierzy Garnizonu Radom, którzy w codziennej służbie kultywują pamięć o działalność Armii Krajowej. Pamiątkowe odznaki  Akcji „Burza” przyznane decyzją Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Prezesa Okręgu w Radomiu, ustanowioną przez gen. broni Kazimierza SOSNOWSKIEGO odznaczeni odebrali z rąk Wojciecha SKURKIEWICZA oraz ppłk Leona ETWERTA – prezesa Okręgu w Radomiu Światowego Związku Żołnierzy AK. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytano również Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów, którą uświetniła Orkiestra Wojskowa z Radomia.

Ponadto żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczcili podczas  uroczystej zbiórki, która odbyła się  dzień wcześniej pod Wojskowym Portem Lotniczym.

Konstytucja 3 Maja dokonała zmian w podejściu do polityki i sprawowania władzy. Doceniła w znaczący sposób obywateli. Pamięć o tym, co wydarzyło się setki lat temu wciąż jest pielęgnowane przez kolejne pokolenia Polaków.

Tekst i foto: p. Anna KUNA