226. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dokładnie 226 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja.

Z tej okazji, 3 maja br. w samo południe w Kościele Garnizonowym mszą świętą rozpoczęły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. Gospodarzami tej uroczystości byli: Dowódca Garnizonu płk dypl. pil. Jan SKOWROŃ oraz Wiceprezydent Radomia Karol SEMIK. Mszy św. w Kościele Garnizonowym przewodniczył JE. ks. bp Piotr TURZYŃSKI. W uroczystości wzięli również udział władze parlamentarne, rządowe, samorządowe, weterani, kombatanci, przedstawiciele jednostek wojskowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji, uczelni, placówek oświatowych oraz licznie zgromadzona radomska społeczność.

Po mszy, na Placu Konstytucji 3 Maja odbyły się Uroczysty Apel. Na początku Szef Sekcji Wychowawczej mjr Łukasz BARANOWSKI, przedstawił wszystkim przebieg uroczystości oraz wprowadził w jej tematykę. Następnie Dowódca uroczystości Komendant Garnizonu mjr Ireneusz BĘBENEK, złożył meldunek Dowódcy Garnizonu płk. dypl. pil. Janowi SKOWRONIOWI. W trakcie Apelu odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy RP oraz wręczono medale „Za zasługi dla obronności kraju” oraz odznaczenia okolicznościowe. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym kpt. Artur ZYCH odczytał również Apel Pamięci i wykonano salwę honorową. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów, w której oprócz żołnierzy 42. BLSz wzięły udział pododdziały Straży Miejskiej, klas mundurowych szkół 72. Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego, XI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, a także Szwadron Ziemi Radomskiej w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Edwarda Rydza – Śmigłego oraz poczty sztandarowe. Uroczystości rocznicowe uświetniła Orkiestra Wojskowa oraz Kompania Honorowa 42. BLSz.

Konstytucja 3 Maja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Choć krótko po jej uchwaleniu Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako jedno z najważniejszych wydarzeń państwowych. Od 1946 roku celebrowanie tego dnia było zakazane przez władze komunistyczne aż do roku 1990, kiedy to 6 kwietnia, Sejm wrócił do pięknej tradycji upamiętniającej Konstytucję Majową.

Tekst i foto: p. Magdalena ZIĘTEK