Uroczystość I Komunii Świętej

Do sakramentu Eucharystii przystąpiło sześcioro dzieci, które od września ubiegłego roku przygotowywały się do tego sakramentu. Mszę św. celebrowali ks. mjr Kryspin Rak – proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu oraz ks. dr Michał Grochowina – oficjał Sądu Biskupiego Diecezji Sandomierskiej.