101. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada br., uczciliśmy 101. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Główne obchody rozpoczęły się o godzinie 11.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Katedrze, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Radomskiej Biskup Henryk TOMASIK. Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy w asyście Orkiestry Wojskowej z Radomia, Kompanii Honorowej 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, pocztów sztandarowych oraz ułanów pododdziału konnego Szwadronu Radomskiego, przeszli Aleją Biskupa Jana Chrapka, ulicą Żeromskiego i Rwańską na Rynek pod Pomnik Czynu Legionów Komendanta Piłsudskiego, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka.  W obchodach udział wzięli: radomscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa mazowieckiego, Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. mgr inż. Maciej SIEMIŃSKI, Prezydenta Miasta Radomia, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele środowisk kombatanckich, młodzież szkolna oraz licznie zebrane społeczeństwo.

Podczas uroczystości odegrano Hymn Państwowy, a na maszt została wciągnięta flaga państwowa. Po przemówieniach okolicznościowych nadszedł czas na awanse, które z rąk Dowódcy 42. BLSz odebrało 13 oficerów, 23 podoficerów oraz 7 szeregowych.
W kolejnej części obchodów mjr Rafał ŁYŻWA odczytał Apel Pamięci, a żołnierze Kompanii Honorowej oddali salwę honorową. Na zakończenie uroczystości, które odbywały
się w podniosłej atmosferze, w asyście dźwięku werbla, poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Czynu Legionów Komendanta Piłsudskiego. Uwieńczeniem obchodów była defilada pododdziałów.

Radom był pierwszym miastem Królestwa Polskiego, które w 1918 roku wywalczyło wolność. Niepodległość została ogłoszona już 2 listopada. Zawiązał się wtedy tzw. Komitet Pięciu i powstała „Republika Radomska”, z własnym rządem, policją i wojskiem.